Kontrakt mellan Västerbottens regemente och rekryten Johan Burman. Kontraktet godkändes av Landskansliet i Umeå den 5 maj år 1899.

Contract between the regiment in Umeå and recruit Johan Burman.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: EII:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)