Den 31 maj år 1896 hittades en man som begått självmord genom att hänga sig i ett träd på en skogsbacke nära Sikeå by. En person säger sig känna igen honom som dalkarlen Fredrik Andersson Berg, senast anställd som tegelbärare vid kyrkobyggnaden i Umeå stad. Fredriks dödsfall antecknades i död- och begravningsboken för Bygdeå församling och en attest skickades till Umeå stadsförsamling där han var folkbokförd. Där står dock också följande antecknat ”Obs! Misstag! Erhöll bref fr. den förment döde den 16/7 1896”.

On May 31, 1896 a man was found who committed suicide by hanging himself in a tree. But who was he?

Ur: Bygdeå församlings kyrkoarkiv, volym F:1, Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym F:2 och Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym DIIIX:3, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkiven i NAD (Nationell ArkivDatabas).