Brännbollscupen Umeå är en årlig tävling som hållits på ängarna runt universitetsområdet sedan 1974. Cupen har arrangerats av IKSU sista helgen i maj varje år och har sedan 1997 VM-status. Bilden är från finalen 1988 då det segrande laget hette ”Jesu lärjungar”.

Rounders Cup Umeå is an annual competition held in the meadows around the campus since 1974. The cup hosted by IKSU on the last weekend in May every year and since 1997 the cup owns World Championship status. The picture is from the finals in 1988 when the winning team was called "The Jesu disciples ".

Ur: Umeå universitetsförvaltnings bildarkiv.