Den 3 maj år 1894 bildades aktiebolaget Westerbottens tryckeri ”som har till ändamål att bedrifva tryckeri och förlagsrörelse, äfvensom att genom behörig person utgifva tidningen Westerbotten”.

On 3 May1894 acompany was formed by the name of Westerbottens tryckeri (printing) that among other things would publish a newspaper called Westerbotten.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län, allmänna sektionens arkiv, volym: CIKbaa:16, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)