Den 29 maj år 1895 påbörjade denna man, som var bosatt i Umeå landsförsamling, sitt straff på två år och sex månader. Han var dömd i Umeå häradsrätt i maj 1895 för två saker, förfalskning och tvegifte. Efter frigivningen blev han förpassad till hemorten Umeå igen från Centralfängelset på Långholmen i Stockholm.

On May 29,1895 this man, who was living in Umeå, began his sentence of two years and six months in prison. He was convicted of forgery and bigamy.

Ur: Fångvårdsstyrelsen, Kansli- och kameralbyråerna, serie E II ea, Riksarkivet.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).