Detta brev med två fotografier skickades till Stadsfiskalen i Umeå från en major G R Westin i Sollefteå den 28 maj år 1910. I brevet kan följande läsas: ”Härmed öfverlämnas ett fotografi till hemligt förvar för framtida eventuellt behof. Meddelas, att sliparen Peter Alexandroff Boboselrin [osäker stavning], som påstår sig hafva kommit norrifrån öfver Umeå och Örnsköldsvik, här den 27/5 blifvit fotograferad”. Det finns även ett fotografi som föreställer två andra personer med utländska namn, även dem slipare. Brevet är skrivet då Finland tillhörde Ryssland och Sverige hade en gräns direkt mot en av stormakterna i kriget. Att hålla koll på utländska undersåtar som befann sig i landet var något man lade stor vikt vid.

This letterwith two photographs was sent to the police in Umeå for future reference. The photos show three foreign subjects who were in the country.The writer, Major Westin, wanted the photographs were held confidential.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym: EI:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatebas).