Uppsatsen ”Norrlands natur och näringar” skrevs den 27 maj år 1882 på Folkskoleseminariet i Umeå av Märta Hedlund. Hon har delat upp uppsatsen i två delar där inledningen diskuterar läge och gränser och själva avhandlingen diskuterar naturbeskaffenhet och näringar. Hon börjar uppsatsen på följande sätt: ”Norrland utgör nordligaste delen af Sverige. Det gränsar i norr till Norge och Finland, i öster till Bottniska viken, i söder till Svealand i vester till Norge”.

The essayis written by Martha Hedlund 27 May 1882 and is about Norrland (an area in the northern part of Sweden) and its nature and livelihoods.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym FIII:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).