Denna beskrivning av Umeå landsförsamlings kyrka, som idag heter Backens kyrka, med dess inventarier är daterad den 26 maj år 1832. Vem som ritat de vackra skisserna är okänt. Dokumentet berättar att kyrkan uppfördes av gråsten och var 74 ½ aln lång och 26 ½ aln bred. Kyrkans utseende kom att förändras många gånger under åren. Bland annat brann 1893 och takvalven ersattes med trätak. Under en renovering på 1950-talet byggdes nya takvalv i medeltida stil i kyrkorummet och dessa överlevde nästa brand som ägde rum 1986.

A description of Umeå country parish church which is dated May 26, 1832.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).