Hilda Johanna föddes den 25 maj 1874 i Holmsunds församling. Föräldrarna var Nils Pehrsson Boberg och hans hustru Maria Elisabet Olofsdotter. Nils hade varit gift tidigare med en annan kvinna och hade redan många andra barn. Ganska långt till höger på uppslaget finns datum för kyrkotagning och absolution. Kyrkotagningen innebar att modern fyrtio dagar efter förlossningen välkomnades tillbaka till kyrkan igen. Från början sågs riten som en reningsrit men kom sedan mer och mer att vara en tacksägelse för att kvinnan blivit frisk igen efter förlossningen. Datum för absolution står intill de barn som fötts som oäkta, det vill säga med ogifta föräldrar. Absolution är den handling då modern fick syndernas förlåtelse av prästen i kyrkan.

HildaJohanna was born May 25, 1874 in Holmsunds parish. Her parents were Nils Pehrsson Boberg and his wife Maria Elisabet Olofsdotter.

Ur: Holmsunds kyrkoarkiv, volym C:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).