Kartan, som beskriver Umeås nyverken och inhägnader i maj 1764, beställdes den 24 maj samma år av landshövdingen och magistraten. Den skulle användas för skattläggning. Den ansvarige lantmätaren hette Henrik Kristoffer Holst.

The mapis dated May 24, 1764 and would be used for decisions on taxes.

Ur: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Z32-1:4, Riksarkivet.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).