Den 23 maj 1959 examinerades en ny klass på den fyraåriga linjen vid folkskoleseminariet i Umeå. Bland de nyblivna lärarna hittar vi den blivande författaren Torgny Lindgren.

On May 23, 1959 a class from the elementary school seminar in Umeå graduated. Among the novice teachers, we find the aspiring writer Torgny Lindgren.

Ur: Folkskoleseminariet i Umeå arkiv, volym D I a:5, Riksarkivet – landsarkivet I Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).