Norrlands Sjöassuransförening var en försäkringsförening för redare till segelfartyg i Norrland. Detta är en registerbok från föreningen som visar skonerten Lejontin som byggdes i Umeå 1856. Registerboken visar fartygets resor under åren mellan 1856-1858 runt om i världen. Den 22 maj år 1857 var fartyget i Alexandria i Amerika.

This is aregisterbok of ships showing the ship named Lejontin, built in Umeå 1856. The bookbelongs to an insurance association for sailing ships.

Ur: Norrlands sjöassuransförenings arkiv, volym DIa:3, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).