Cirkuläret är skrivet i Stockholm den 21 maj år 1935 av Kungliga Medicinalstyrelsen. Dokumentet skickades sedan till samtliga direktioner för statens sinnessjukhus, där ibland Umedalens sjukhus i Umeå. Högtidsdräkten beskrivs noggrant och den kvinnliga personalen fick på egen bekostnad skaffa sig klädesplaggen. Högtidsdräkten bestod av en klänning av svart ylle, en svart kappa och en svart mössa.

The document describes theformal outfit the female medical staff got to wear at theMental Hospitals in Sweden. The outfit consisted of a black dress, a black coat and a black hat.

Ur: Umedalens sjukhus, avdelning II, sjukhuschefens arkiv, volym: FI:4, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).