Den 20 maj år 1912 blev hemmansägaren Erik Forsmark i Växtholm dömd till att betala den hundskatt han var skyldig för åren 1911 och 1912. Domstolen bestämde att han skulle betala dubbel hundskatt till Sävars kommun, till en summa av sex kronor, samt att han fick böter på tio kronor ” till tveskiftes mellan åklagaren länsmannen Lindahl och de fattiga inom Säfvars kommun”.

On 20 May1912, Erik Forsmark in Växtholm was sentenced by the District Court in Umeå to pay the dog tax he owed for the years 1911 and 1912.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIa:111, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)