På detta uppslag i död- och begravningsboken år 1870 för Holmsunds församling finns bland annat två tragiska olyckor med. Det var två barn som avlidit till följd av att de fått brännskador när de råkat dra ner en kaffekokare över sig. Ett av barnen, Pehr August, avled 2 maj. Han blev bara 1 år, 2 månader och 25 dagar gammal.

On this page in the parish register of death and burial for Holmsunds parish in 1870 there are two tragic accidents. Two children had died when they pulled the coffee maker over themselves and suffered serious burns. One of them was Pehr August, who died May 2.

Ur: Holmsunds kyrkoarkiv, volym C:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)