Den 19 maj 1721 hölls en rättgång i Umeå domsagas häradsrätt mot Sisla Nielsdotter. Rätten förhörde borgerskapet i staden om hennes sinneslag och de berättade att hon är alldeles ursinnig och tillfogar dem stor oro och skada genom sitt beteende. Redan 1714 då hon dömts för lägesmål var hon en fullkomlig ”Afvista” och därefter har hennes raseri tilltagit. De berättar att hon ”utan försyn lupit naken, och på alt sätt, så uti ord som gerningar ägt sin galenskap.”

May 19, 1721 a trial was held against Sisla Nielsdotter. The Court questioned the burghers of the town about her nature and they told them that she is quite furious and afflict them great anxiety and pain by her behaviour.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym A I a:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkiv Databas)