En elev vid Högre Allmänna läroverket i Umeå avled den 18 maj år 1925 genom en olyckshändelse i det så kallade stinkrummet intill kemilaboratoriet i skolan. Eleven hette Sune Isidor Karlberg och var då 18 år gammal. Karlberg var väldigt intresserad av kemi och hade under en längre tid fått tillåtelse att utföra experiment på egen hand i skolans laboratorium. I polisrapporten berättade fil magister Bergendal, som var en av lärarna i kemi på skolan, att Karlberg börjat experimentera med cyanväte. Bergendal hade talat med Karlberg och försökt avbryta hans farliga experiment. Tillslut hade Bergendal krävt att få nyckeln till laboratoriet tillbaka, vilket han också fick. Den 16 maj hade Karlberg bett att åter få låna nyckeln till laboratoriet ”… för att städa och ställa i ordning efter sig för terminen”. Karlberg hade nyckeln över söndagen och sedan på måndagen fanns han av Bergendal döende i stinkrummet. Upplivningsförsöken lyckades inte. Förklaringen till hans död anses vara förgiftning.

The police reporttells the story of a schoolboy who died May 18, 1925 after he experimented in the school's chemistry laboratory. Sune Isidor Karlberg and was only 18 years old when he died in the accident.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym: AII:1:3, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)