Detta är en lysnings- och vigselbok för Sävar församling. Sidan till vänster är lysningsboken och berättar när lysning skett, namnen på dem som vill gifta sig och uppgift om samtycke, hinder och liknande. Lysningen gick till så att prästen kungjorde för församlingen i samband med gudstjänst att två personer tänkte ingå äktenskap. Kungörelsen gjordes tre gånger för att ge församlingsborna tillfälle att meddela eventuella hinder till äktenskapet. För Anders Gustaf Karlsson och Sara Nylund gjordes lysningarna den 3, 10 och 17 maj. Sidan till höger på uppslaget är vigselboken som berättar när vigseln förrättades och av vem. Anders Gustafs och Saras bröllop ägde rum den 17 maj 1903.

AndersGustaf Karlsson and Sara Nylund was ordained in Sävar May 17, 1903.

Ur: Sävar kyrkoarkiv, volym EI:3, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)