Köpebrevet, där bonden Erik Johansson köpte fastigheten Hörneå nr 5 i Umeå, är daterat den 16 maj år 1765. På sista sidan finns ett sigill som är tryckt på papper. Man tillverkade sigillet med hjälp av ett löst papper som klistrades fast vid dokumentet med rött vax bakom. Sedan stämplades det lösa papperet fast med en sigillstamp.

Deed of purchasein which the farmer Erik Johansson purchased the property Hörneå No. 5 in Umeå. The document is dated May 16, 1765.

Ur Gårdsarkiv, Hörneå 1-5, Umeå sn, Västerbottens län, volym: 1.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)