Byggnadsritningen visar den byggnad som Sjömanshuset i Umeå uppförde år 1895 intill Rådhusparken. Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. Sjömanshuset hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. Ritningen visar fasaden mot Västra Rådhusesplanaden. Längst ner i vänster hörn står följande ”Likheten med den af Byggnadsnämnden faststälda ritningen intygas Umeå den 15 maj 1894, G. A. Pettersson”. Byggnaden användes ursprungligen av sjömanshuset, men inrymde även hotell. Arkitekten, som hette Viktor Åström, har signerat ritningen längst ner i höger hörn. Viktor Åström, som föddes i Skellefteå år 1863, ritade även bland annat stadshotellet i Piteå och Åkerblomska huset i Umeå.

Drawing of the building at number two on the block called Heimdal in Umeå. The architect was Viktor Åström and the building originally housed the organization that managed the registration of seamen in Umeå and also a hotel.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym FI:2.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)