Detta dokument berättar om hur 1/32 mantal ur stamfastigheten Klabböle nr 6 i Umeå socken fick den nya beteckningen Klabbölestrand nr 1 efter en avsöndring. Dokumentet är underskrivet på landskontoret i Umeå den 14 maj 1907.

The document speaks of a division of a piece of property named Klabböle No. 6 in Umeå. The new property was named Klabbölestrand No. 1.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym AIIa:125, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).