Denna kungörelse är en information om lysningen mellan arbetaren Jonas Björkman i Röbäck och pigan Catharina Christina Andersdotter. Innan två personer fick gifta sig skulle information om den framtida vigseln läsas upp i kyrkan under gudstjänsten i tre söndagar i rad. Orsaken till detta var att eventuella hinder skulle kunna upptäckas innan själva vigseln. På dokumentet finns antecknat att den första lysningen ägde rum den 12 maj, nästa den 19 och den sista den 26 maj i Umeå landsförsamlings kyrka.

This document deals with how the parish was informed about the upcoming wedding of worker Jonas Bjorkman and the maid Catharina Christina Andersdotter in Röback.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:80, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.  

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)