Umedalens sjukhus, som var ett sinnessjukhus i Umeå, invigdes den 11 maj år 1935. Programmet under dagen innehöll bland annat solosång av översköterskan Lena Sandberg, visning av sjukhuset, musik av Västerbottens regementes musikkår och lunch. Kvällen fortsatte sedan med samkväm med musik och dans.

Umedalens hospital, a psychiatric hospital in Umeå, was inaugurated May 11, 1935 with music, lunch and dancing.

Ur: Umedalens sjukhus, Avdelning I, direktionens arkiv, volym: AIII:3, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)