”’Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång’, sjunga vi i en sång. Tänker man på detta i vår tid, som är så fylld av jäkt och oro? Nej! Sången har kommit att intaga en allt mer undanskjuten ställning.” Så börjar Mary Thorén i klass IV B sin uppsats på Folkskoleseminariet i Umeå som hon skrev den 10 maj år 1933.

The essay was written by Mary Thorén 10 May, 1933, and it is about how people used to sing together in Sweden. She begins her review with the Vikings.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym FIII:82, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)