1979 första maj-talar Holmsundsfödde Kjell-Olof Feldt (S), f d ledamot av Sveriges riksdag, handelsminister och finansminister, i Umeå och Holmsund.

I VK dagen efter står att läsa att det i Umeås fyra olika tåg totalt gick ca 2000 personer. Holmsunds socialdemokratiska förening skriver i sin verksamhetsberättelse för detta år: "För första gången på 25 år genomfördes en första maj-demonstration i Holmsund. Trots snålblåsten slöt ca 200 partivänner upp under fanorna och tågade från Holmsunds industri till Sandviksteatern, för att ta del av det 1 maj tal som hemmasonen Kjell-Olof Feldt förmedlade".

On 1 may 1979, Kjell-Olof Feldt (S), former member of the Swedish government, Minister for trade and Minister for finance, gave a speech in Umeå and Holmsund. His speech manuscript touches the gender issue, the 90 years history of the Swedish Social Democratic Party and the necessity of a referendum on nuclear.

Ur: Umeå arbetarkommuns arkiv, volym F3:1, Holmsunds socialdemokratiska förenings arkiv, volym H2:1 och Tidningsarkivet, VK, 1979-05-02, Folkrörelsearkivet i Västerbottens län.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)