Den 9 juni 1773 beordras Holmöns byamän att genast avsända med en båt över Kvarken. Det var landshövdingen i Umeå, Magnus Adolf von Kothen (1704-1775), som hade ett angeläget bud till kollegan herr Baron Generalmajoren landshövdingen och riddaren Lorenz Johan Göös (1717-1774) i Vasa.

Det brådskande brevet hittades i Ytterbodas byarkiv och är av privatkaraktär. Det är ett brev kollegor och vänner emellan som uppnått aktningsvärd ålder och ser slutet på sina liv närma sig. Inom två år kommer också de båda brevskrivarna att vara döda. Tonen i brevet är religiöst färgad och landshövdingen reflekterar uttrycksfullt kring det som komma skall.

Om sig själv och sin sista levnadstid säger von Kothen, ”tårar och väntan efter den dag att Jesu kiärlek hade fult herrewälde öfwer alla mina rörelser och böjelser wy sitter i mitt fängelse i wäntan och sökan och qwittrar om seger, men huru långt den är borta vet iag icke, iag lider och bidar … äro icke många sandkorn kwar uti mitt timglas”. Brevet avslutas, ”nu ordar iag icke mer, herren Jesus som eder har kallat till sitt underliga liv, förvara och bevara det som han eder gifwitt hafwer, till sitt nams förhärligande at hela eder siäl och kropp.”

On the 9th of June 1773 the governor Magnus Adolf von Kohthen (1704-1775) gave the village men of Holmön an hasty assignment. They were to leave immediately and deliver a letter to Lorenz Johan Göös, a fellow governor. The letter has religious undertones and expresses poetic thoughts about growing old.

Ur: Ytterbodas byarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)