Landets första kongress för sekreterare hölls i Umeå 6-8 juni 1988. Drygt 800 institutionssekreterare vid landets universitet och högskolor deltog i kongressen. Arrangemanget räknas bland de större i Umeås kongresshistoria. Kongressen hölls på Folkets Hus och specialchartrade flygplan krävdes för att transportera alla kongressdeltagare till och från Umeå. Foto: Mediateknik, Umeå universitet.

Sweden's first secretary congress was held in Umeå 6 to 8 June 1988. More than 800 department secretaries from Swedish universities and colleges participated. The arrangement is one of the largest in Umeå congressional history. The Congress was held at the ‘Folkets Hus’, and specially chartered aircrafts were required to transport all congress participants to and from Umeå. Photo: Media Technology, Umeå University.

Ur: Umeå universitetsförvaltnings bildarkiv, Forskningsarkivet - Umeå universitet.