En korrespondens mellan Lappfogden Hilding Johansson och Intendent Nils Fröling på Svenska Turistföreningen påbörjades den 7 juni år 1939 med anledning av kronprinsens, Gustaf VI Adolf, besök till Tärnasjön. Kronprinsen önskade få disponera en av lappväsendets båt under sin vistelse. I korrespondensen framkommer att kronprinsen vill ha samma bärare som året innan, men att lappfogden hoppas att Karl August Anderssons pojkar skulle bli anlitade istället då familjen hade ekonomiska problem.

correspondence between Bailiff Hilding Johansson and Nils Fröling from the Swedish Tourist Association on the occasion of Crown Prince Gustaf VI Adolf visit to Tärnasjön in the summer of 1939.He wishes toborrowa boat.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volymerna EI:24 och BI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)