Änkefrun Nanny Hedvig Fredrika Thielers lämnade in en ansökan om understöd från den Lundbergska donationsfonden den 6 juni år 1912 som skickades till domkapitlet i Luleå. Hedvig var änka efter rektorn vid Umeå lärarinneseminarium och de hade två söner. Den dåvarande rektorn vid högre allmänna läroverket i Umeå, J V Lindgren, hade skrivit ett brev som finns som bilaga till ansökan.

The widow Nanny Hedvig Fredrika Thielers filed an application for financial relief from the Lundbergska Donation Fund June 6, 1912.

Ur: Domkapitlets i Luleå stift arkiv, volym EIIa:157, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)