Köpebrevet gäller ett område som hörde till prästbostället Kyrkobordet 2:3 i Umeå som såldes av kyrkan till Umeå stad. Som bilaga finns en karta över området, som ligger inom Backens municipalsamhälle. Köpeskillingen var 100 kronor och området var 80 kvadratmeter stort.

The document is deed of saleover an area in Umeå as church sold to town of Umeå.

Ur: Domkapitlets i Luleå stift arkiv, volym EIII:130, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)