I dokumentet beskrivs Grans samebys gränser. Ammarfjälls gränser fastställdes den 29 juni år 1839 och beskrivningen börjar på följande sätt: ”Från ett näs i Öfre Gautsträsk, där Tjulträskån utfaller i Vindeln, går rået efter först nämnda vattendrag tills Karsbäcken utfaller i densamma; vidare efter Karsbäcken till Stobiebäcken, efter detta vattendrag till Stobinäs, Saddateva, öfver Stobifjället till Sjåretjock samt öfre ändan af Salfvebäcken…”

The document describes the boundaries of Gran Sámi village.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DIIIu:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)