I en födelse- och dopbok för Umeå stadsförsamling finns Umeås historia sammanfattad med händelser mellan 1622 och 1894, ”Märkvärdigheter angående staden och händelserna däruti”. Ett flertal bränder är uppräknade, bland annat nämns en vådeld som utbröt på Kronobränneriet år 1788 och givetvis den stora branden den 25 juni år 1888 där ”hela den gamla staden […] blefvo lågornas rof”.

Umeå town was almost completely destroyed in a major fire on June 25 in 1888.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)