Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet stängdes gränserna mot Finland och Norge allt mer och samerna i området som tidigare vandrat fritt mellan de tre nationerna blev mer inträngda. Detta ledde till att det under 1920- och 30-talet förflyttades samer från framförallt Karesuando-området till områden längre söderut i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Den 23 juni 1926 hölls ett möte i Tärna med samer från Umbyns sameby, representanter från länsstyrelsen och lappfogdeväsendet för att diskutera inflyttningen av två samiska familjer från området norr om Torneträsk till Umbyns sameby.

In the late 19th and early 20th century the border-controls between Sweden, Norway and Finland were strengthened. This affected the Sami populations’ possibility to move over the borders and the grazing areas for their reindeer decreased. To come to terms with the problem Sami families were moved from the northern most of Sweden to anreas further south in Norrbotten, Västerbotten and Jämtland. In this protocol from the 23d of June in 1926 discussions are held about the consequences of this movement.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens läns arkiv, volym AI:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)