Den 21 juni 1950 mottog nomadskoleinspektören en ny undervisningsplan för sjunde klassen vid nomadskolor i Västerbottens och Jämtlands län.

Nomadskolan var en skolform för fjällsamiska barn i Sverige från tidigt 1900-tal till början av 1960-talet. Undervisningen för de första tre årsklasserna skedde i vandrande nomadskola och för årskurserna 4-6 i byskola. Vid den tiden ansågs det viktigt att samerna fortsatte sitt traditionella liv och de renskötande samerna fick inte gå i folkskola. Tanken med de vandrande skolorna var att de skulle flyttas med de renskötande familjerna successiva flyttande, men det var praktiskt svårt att flytta skolan tillräckligt ofta. De tenderade att läggas längre ned i lågfjällsområdet och bli mer fasta. Så småningom kom dessa skolor att förläggas ihop med de fasta skolorna för årskurserna 4-6 med elevhem för barnen. Ett sjunde skolår infördes på 1950-talet.

Man kan här se att den största delen av undervisningen ägnades åt svenska språket och ”nomadkunskap”.

On the 21st of June a new curriculum for the seventh grade of the nomadic school arrived. The nomadic school was a school for children from the reindeer herding population in Sweden between the early 1900s and the 1960s.

Ur: Rikets nomadskolors arkiv, volym FII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)