Under andra världskriget kom en hel del flyktingar från norra Finland till Sverige. Pieta Johanna Harjala, då 74 år gammal, kom till Haparanda den 12 januari 1945 och hamnade sedermera i Umeå. Hon föddes den 2 juni 1872 i Rovaniemi, Finland. Intyget finns i Umeå civilförsvarsområdes arkiv. Landet var indelat i civilförsvarsområden, från 1944, som bestämdes utifrån landsfiskaldistrikten och städerna. Civilförsvaret hade sådana uppgifter som inte hörde till krigsmakten.

During World War II there came a lot of refugees from northern Finland to Sweden. Pieta Johanna Harjala, born June 2, 1872, cameto Haparanda January 12, 1945 and then ended up in Umeå.

Ur: Umeå civilförsvarsområdes arkiv, volym 10, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)