Den 19 juni år 1882 frigavs denna man från länscellfängelset i Falun. Han hade avtjänat ett straff på två år och fyra dagars straffarbete för tredje resans stöld och fylleri. Tredje resan innebär att han varit dömd två gånger tidigare för samma brott. Mannen föddes i Umeå men var bosatt i Valbo, Gävle.

On June 19,1882 this man was released from prison in Falun. He had served a sentence of two years and four days' hard labor for theft and drunkenness.

Ur: Fångvårdsstyrelsen, Kansli- och kameralbyråerna, serie EIIea, Riksarkivet Arninge.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)