Den 18 juni år 1916 hade man ett sammanträde vid Ammarnäs kyrkoplats med samerna tillhörande Grans sameby för att upprätta denna renlängd. En renlängd är en förteckning över alla samer i en viss by och hur många renar de ägde. Exempelvis ägde pigan Maria Beata Persdotter i Siktfjäll 30 renar, Lars Israelsson i Bertejaur ägde 300 renar och hans 14-åriga son Israel Valfrid ägde 20 renar. Renlängder sammanställdes årligen av lappfogdeämbetet. Grans samebys betesområde sträcker sig ända från Storumans kommun mot Norska gränsen ner till östkusten och Robertsfors och Umeås kommuner.

The document is a list from June 18, 1916 of Sami people in Gran Sami village and how many reindeer they owned. One example is the fourteen year old Israel Valfrid who owned 20 reindeer and his father Lars Israelsson who owned 300 reindeer.

Ur: Lappfogdens i Västerbotten arkiv, volym: DI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)