Lantbruksskolan i Umeå bedrev hingstuppfödning under 1930-40-talet. Där kunde västerbottens bönder få sina ston betäckta. Betäckningen redovisades på en språngsedel där hingstens namn, stoets stamboksnummer samt dess kännetecken och härkomst redovisades.

The Agricultural School in Umeå ran stallion rearing during the 1930-1940's. The farmers could have their mares mated at the school.

Ur: Landstingsarkivet i Västerbottens län.