Norrlands Sjöassuransförening var en försäkringsförening för redare till segelfartyg i Norrland. Detta är en registerbok från föreningen som visar skeppet Oscarsvarf som byggdes i Umeå 1876. Skeppet besiktades tre gånger under försäkringsperioden, den första gången den 15 juni år 1887. Registerboken visar fartygets resor under åren mellan 1889-1892 runt om i världen.

This is a registerbook of ships showing a ship named Oscarsvarf, built in Umeå 1876. The book belongs to an insurance association for sailing ships.

Ur: Norrlands sjöassuransförenings arkiv, volym DIa:14, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)