Den 14 juni 1801 föddes Nils i Röbäck, Umeå landsförsamling. Nils var gift med Anna Lisa Jonsdotter och tillsammans med henne hade han åtta barn. I augusti 1847 kom han till länshäktet i Umeå ”att undgå bestraffning för fylleri och våldsamhet”. Boken är en kyrkobok förd över de intagna. Vid varje fångvårdsanstalt skulle det bland tjänstemännen finnas pastorer och predikanter och till pastorns plikter hörde att föra kyrkobok över fångarna.

On June 14, 1801 Nils was born in Röbäck, Umeå. He was married to Anna Lisa Jonsdotter and they had eight children together. In August 1847, he came to the jail in Umeå because he was convicted of drunkenness and violence.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym DIID:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)