Kolonat är en benämning bland annat på ett arrenderat boställe exempelvis i obebyggda områden. Kolonisationsnämner inrättades för upplåtande av kolonat i kronoparker i Norrland och Dalarna. Upplåtelsen av kolonaten var för en femtonårsperiod och staten betalade ut pengar för byggnadshjälp. Dessa bilder föreställer Aronsjökullarna, kolonat nr XXV som uppläts 1919. Fotografierna är tagna den 13 juni år 1921. Fotograf okänd.

The photographs show a farm on Aronsjökullarna. The photos were taken June 13, 1921.

Ur: Kolonisationsnämndens i Västerbottens län arkiv, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)