Umeå stad, Ingrid Fahlgren, elev vid textillärarutbildningen 1955. Foto: Västerbottens kuriren.

Umeå city, Ingrid Fahlgren a student at the textile education 1955. Photo: Västerbottens kuriren.

Ur: Fotoarkivet, Västerbottens museum.