I detta lagfartsprotokoll för Umeå domsagas häradsrätt den 11 juni 1873 finns försäljningen av fastigheten Håkmark nr 7 inskriven. Själva köpehandlingen är avskriven och berättar att sonen i familjen, Per Forsmark, och hans blivande hustru köpte kronoskattehemmanet Håkmark nr 7 i Umeå socken av fadern Jonas Forsmark. I kontraktet är det inskrivet ett antal rättigheter, bland annat hade Jonas rätt att använda ett boningsrum i bryggstugan och rätt att äta ”vid Hemmansegarens bord”. Rättigheterna gällde under resten av faderns livstid.

In this protocol, from Umeå District Court 11 June, 1873 the sale of the property Håkmark No. 7 is registered. Per Forsmark and his future wife purchased the property of Pers father Jonas Forsmark.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIIa:37, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)