Egnahemsrörelsen bildades i Sverige under 1800-talets slut för att uppmuntra mindre bemedlade personer att skaffa sig en egen eller förbättrad bostad i form av ett egnahem. Ett av egnahemsrörelsen mål var att engagera staten i frågan om lån till dem som ville skaffa sig ett egnahem. Så skedde också med inrättandet 1904 av statens egnahemslånefond. Med möjligheten till statliga egnahemslån växte egnahemsrörelsen till sig runtom i landet med nya egnahemsföreningar och egnahemsbolag.

Här visas ett utdrag ur låneansökan för Karl Magnus Persson i Tavelsjö, som den 10 juni 1931 ansökte om lån från Egnahemsnämnden i Västerbotten för att bygga ett nytt hus.

On the 10th of June Karl Magnus Persson in Tavelsjö applied for a loan to build his own house.

Ur: Egnahemsnämnden i Västerbottens län arkiv, volym FI:31, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)