Den 1 juni år 1939 registrerades denna Chevrolet, Super de Luxe 1939, på ägaren Tage Nyström i Böleå, Umeå. Personbilen, med registreringsnummer AC 904, var anpassad så att den kunde drivas av både gengas och bensin och genom bilregisterkorten kan man följa vad som hände med fordonet fram till Tage Nyström sålde bilen till någon i Stockholm år 1946 där bilen fick sitt nya registreringsnummer: A 31319.

Det första centrala bilregistret upprättades 1905 och enligt det ska det vid den tiden ha funnits omkring 200 bilar i Sverige. Året efter kom den första rikstäckande automobiltrafikförordningen som bestämde att inget fordon fick tas i bruk utan igenkänningsmärke, motsvarande dagens registreringsskyltar. Från början bestod registreringsnumren av en bokstav (som berättade vilket län fordonet var registrerat i) och det ordningsnummer som bilen tilldelats inom länet. 1972 försvann länsbokstaven i registreringsnumret.

This is a vehicle registration card for a Chevrolet, model Super de Luxe, which was registered by the owner Tage Nystrom June 1, 1939.

Ur: Västerbottens läns landskansli. Automobilavdelningens arkiv, volym CXVIIc:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)