I passjournalen skrevs man in när man ansökte till landskansliet om pass. Tyra och Olle Bohlin, som bodde i Lycksele, fick pass från landskansliet i Umeå den 9 juli år 1919, inför en turistresa till Danmark.

Tyra and Olle Bohlin was going on a tourist trip to Denmark and got their passports July 9, 1919.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym CX:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)