I ett brev daterat 1888-07-07 från Gustaf Huldt till brodern Herman lämnas en ögonvittnesskildring av Umeå stads brand knappa två veckor dessförinnan. Brevet  ingår (i original såväl som avskrift) i en större brevsamling  tillhörande det Huldtska släktarkivet. Det Huldtska släktarkivet förvaras sedan 2011 vid Stadsarkivet i Umeå och är till vissa delar (arkivets fotografisamling) åtkomligt via NAD (Nationell ArkivDatabas).

Om brödernas senare levnadsöden är känt att Gustaf Christoffer Huldt (född i Umeå 1870-02-08) gifte sig 1904 med Sigrid Alice Luthander, med vilken han fick tre barn mellan 1905 och 1912. Han skall sedermera ha blivit bankdirektör och dött i Stockholm 1955-02-05.

Herman Gunnar Huldt (född i Umeå 1866-10-08) gifte sig 1901 med Hulda "Åtta" Lundholm. Han blev sedermera disponent och dog i Stockholm 1954-09-04. Som ett slags ödets ironi noteras att Herman Huldt vid tidpunkten för brevets skrivande var verksam utanför Sundsvall, där han arbetade som kassör i Svartviks AB. Och visst kommer ni väl ihåg vad som även drabbade Sundsvall den 25 juni 1888?

Eyewitness account of the great fire in the city of Umeå in 1888. The letter is written by Gustaf Huldt and sent to his brother Herman.

 

Ur: Huldtska släktarkivet, volym F2:3, Umeå stadsarkiv.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)