Brevet, som inkom till Landskansliet i Umeå den 6 juli år 1917, handlar om samisk hemslöjd. Lappfogden hade skickat ett förslag till kungen att man borde skapa en mönsterbok med samisk slöjd innan de gamla kunskaperna helt försvann. Gustaf V upplät ekonomiskt bistånd till detta, så att en upplaga på 1000 exemplar kunde göras av mönsterboken.

The letteris about Sami handicraft. In order to prevent the old knowledge and the patterns to disappear a book of patterns with Sami handicraft were to be published with financial support from the King Gustaf V.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: DIaa:17, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)