Detta är en förteckning över elever som vid Umeå skola 1793-1794. Förteckningen inkom till domkapitlet i Härnösand den 5 juli år 1794. Eleverna är indelade i klasser och den första i ”classis superior” (den högsta klassen) är Erik Söderlund. Han fick ett gott omdöme, bland annat följande: ”Skrifver vacker stil. Visar både hug och böjelse för studier”. I slutet finns följande sammanfattning: ”Med oförbruten flit har man således sökt Ungdomens förkofran och tilväxt i dygd och insigter så långt tid och deras capacité tillåtit”.

List of pupils at the school in Umeå 1793-1794. Students are divided into classes and Erik Söderlund, who went in the highest class, was praised for his beautiful handwriting.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:110, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)