Också från konstens värld finns information att hämta vad gäller miljöer från svunna tider! Här är ett exempel  hämtat från ett reproducerat verk som idag pryder en av Stadsarkivets väggar.

Bilden avser en oljemålning från 1924 av W Eliasson föreställande Umeå före 1888 års brand. Målningen visar en panoramavy över staden sedd från södra sidan älven. Om det är stor konst eller inte undandrar sig helt vår bedömning! Det som dock gör målningen intressant är att den är målad med utgångspunkt i ett vykort från tiden före branden. Målningen (samt ytterligare två målningar som utvisar en fortsättning på samma panoramavy) förvaras i original av Västerbottens museum. Vem konstnären W Eliasson var är höljt i dunkel. Till museet skänktes målningen 1946 av Lina Sandström men accessionsliggaren innehåller ingen ytterligare information om konstnären.

Från Umeå stadsarkiv.